Jeśli chodzi o kompozycję, wskazówką zawsze powinna być anatomia ciała. Miejsce symetryczne narzuca formę projektu. Kobiece kształty, wąska talia oraz szersze biodra i plecy, nakreślają formę klepsydry.

Dęby – drzewa niezwykle majestatyczne, już w starożytności uważane za wyjątkowe i święte.
To ojciec drzew, symbol wytrwałości, który dawał schronienie ludziom i zwierzętom a ukryte w gęstych liściach ptaki zwiastowały wiosnę – nowe życie. Pioruny, które uderzały w olbrzymie drzewa, były dowodem naznaczenia ich przez niebiosa. W mitologii starosłowiańskiej stanowiły połączenie światów. Korona tego drzewa wspierała nieboskłon, nazywana była Wyrajem od prasłowiańskiego rdzenia rajъ i z perskiego *rayí, czyli miejsca szczęścia i bogactwa. Korzenie natomiast symbolizowały świat podziemi i śmierci. Dąb stał się łącznikiem jednoczącym różne płaszczyzny. Scalał sferę życia doczesnego z niebiańską a świat duchowy ze światem materialnym. Starosłowiańska koncepcją axis mundi to oś kosmiczna, łączącą przeszłość z przyszłością, nowe ze starym, śmierć z życiem. Przylatujące na wiosnę ptaki były zwiastunem wcielania się młodych dusz i nowego życia. Nazwa tego świętego drzewa wywodzi się z prasłowiańskiego dǫbъ oraz indoeuropejskiego dhumbho-si oznacza słowo „ciemny”(kora używana była do garbowania oraz farbowania). Niegdyś kolejną nazwą dębu był „perk” od indoeuropejskiego „per” – czyli błyskawica.

Jego patronem wśród Słowian wschodnich był Perun – gromowładny, uważano, że to właśnie w dębach kumulowała się moc Boga władającego piorunami. Jak już zdążyliśmy zauważyć, Słowianie wiele słów odziedziczyli w schedzie po ludach indoeuropejskich i starożytnym języku tzw. Sanskrycie. To właśnie w Indiach tworzono pierwsze mandale, jako symetryczne wzory skrywające głębokie przesłanie jak wzrastanie czy harmonię . Coś, co ciężko opisać słowami, lepiej wyrazić geometrią, która kojarzy z doskonałością.

Tatuaż został wykonany metodą punktową, stylizowany jest na rycinę. Najważniejsza jednak jest w nim forma, która przywodzi na myśl zdarzenia znane jedynie posiadaczce tatuażu.
Dziękujemy za piękną przygodę.